PIERWSZY AKROBATYCZNY SHOW NA LODZIE
23-26.01/30.01-2.02.2020r.

CIRQUE DU SOLEIL CRYSTAL

Show na lodzie

Spektakl w reżyserii Shany Carroll oraz Sěbastiena Soldelvili 

opowiada historię CRYSTAL -młodej dziewczyny, zdająccej się

nie pasować do otaczającego ją środowiska.

Kiedy przypadkowo wpada do zamarzniętego stawu,pod jego 

taflą znajduję alternatywną wersję własnego życia.

Zachęca do oderwania się od rzeczywistości i udania się w wielobarwnych

świat opatrzony zdumiewającymi projekcjami wizualnymi.